โพยก๊วนสายใจสายสัมพันธ์

posted on 16 Dec 2008 21:38 by chineses-coming

 

หัวใจชาวจีนอพยพทุกคน ความปรารถนาที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จะทำให้ชาวจีนอพยพจากถิ่นบ้านเกิดมา

ด้วยความหวังว่าสักวันจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัว

ส่งเงินกลับไปช่วยเหลือครอบครัว และแผ่นดินเกิด

ในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบบการเงิน และการไปรษณีย์ยังไม่เติบโต

การฝากเงินส่งกลับไปพร้อมกับเรือสินค้า คือวิถีทางที่สะดวกที่สุด

โดยช่วงแรกจะผู้รับฝากเงินจะเป็นคหบดีที่ผู้คนนับหน้าถือตา หรือชาวจีนที่รู้จักมักคุ้นกัน

ชาวจีนที่ฝากเงิน มีจำนวนมากขึ้นเป็นเท่าทวี

จึงได้ก่อเกิดร้านค้าที่รับฝากส่งเงินที่เรียกกันว่าโพยก๊วนขึ้น

การรับทำโพยก๊วนเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนจีนในเมืองไทย

ต้องใช้บริการบนฐานคิดของการรักญาติ รักดินแดนมาตุภูมิ

ชาวจีนทุกคนที่เก็บหอมรอมริบได้เงินทองแม้จำนวนน้อยนิด

เขาก็จะพยายามส่งไปจุนเจือพี่น้องทางบ้าน

ดังนั้นกิจการทางการเงินที่เก่าแก่ที่สุดในไทยคือ โพยก๊วน

อันหมายถึงการฝากเงินพร้อมจดหมายกลับประเทศจีน

แต่เงินโพยก๊วนที่โอนไปประเทศจีนนี้

เป็นเงินที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ที่ย้อนกลับมาสู่สังคมไทย

เงินจำนวนนี้หากสามารถรักษาไว้ในสังคมไทย

ก็จะสามารถใช้เป็นทุนในการพัฒนาธุรกิจของพ่อค้าได้

ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

และในความเป็นจริงการส่งเงินกลับประเทศจีนนั้น

ไม่ได้มีเฉพาะวิธีโพยก๊วนเท่านั้น

พ่อค้ายังมีวิธีการโอนเงินกลับประเทศ

ในรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกไปยังประเทศจีน

บางครั้งพ่อค้าก็ลักลอบนำเงินออกไปเองโดยไม่ผ่านระบบธนาคารเลย

ดังนั้นจำนวนเงินที่ส่งออกไปนั้นย่อมมากกว่าตัวเลขที่ปรากฏในหลักฐานราชการ

นอกจากนี้ในสมัยต่อมาชาวจีนที่มีฐานะดียังนิยมส่งโพยก๊วนกลับดินแดนมาตุภูมิ

เพื่อเป็นทุนทำสงครามกับญี่ปุ่นด้วย

คำว่าโพยก๊วนเป็นภาษาแต้จิ๋ว แปลว่าสถานที่ส่งจดหมายพร้อมเงินทองไปยังเมืองจีน

ผู้ทำหน้าที่ส่งโพยก๊วนในระยะแรกๆมีเป็นคหบดีจีน

ซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาในหมู่ชาวจีนด้วยกันว่าต้องมีความซื่อสัตย์

รับดำเนินการให้โดยเงินทองไม่รั่วไหลหรือข้อความในจดหมายไม่ถูกบิดเบือน

เพราะนอกจากรับฝากเงินแล้วยังรับร่างเขียนและอ่านจดหมายเป็นภาษาจีนด้วย

ระบบโพยก๊วน

ประเทศในเอเชียมีรูปแบบการฟอกเงินผ่านระบบโพยก๊วน

ซึ่งเ็ป็นวิธีการส่งเงินหรือโอนเงินในแบบดั้งเดิมของชาวจีน

ระบบโพยก๊วนถูกเรียกขานว่าเป็นเหมือนกับธนาคารใต้ดิน

โดยมีข้อดีเหนือกว่าระบบธนาคารทั่วไปคือ

ไม่มีชื่อบันทึกให้รู้ว่าใครเป้นผู้โอนอย่างเป็นทางการ

การโอนเงินทางโพยก๊วนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
 
ระบบโพยก๊วนให้ความสะดวกและคิดค่าธรรมเนียมถูกว่าระบบธนาคาร

มีพัฒนาการมาจากการที่คนจีนอพยพ

ต้องการจะส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่

ในสมัยที่ระบบธนาคารยังไม่เฟื้องฟูเหมือนในปัจจุบัน

การส่งเงินจึงผ่านทางพ่อค้าชาวจีนที่เดินเรือค้าขายไปมาทั่งเอเชีย

พ่อค้าพวกนี้จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่มีการบิดเบี้ยว

ได้รับความไว้วางใจและเชื่อใจจากผู้ฝากเงิน การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ว่าระบบโพยก๊วนจะพัฒนามาจากการส่งเงินให้ญาติพี่น้อง

ความมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ฝากเงิน

ทำให้ระบบโพยก๊วนถูกนำมาใช้มากขึ้นเป้นลำดับ

เมื่อการค้าระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ

ระบบโพยก๊วนกลายเป็นระบบที่เอื้อต่อการหลีกเลี่ยงภาษี

และการทำประโยชน์ทางด้านส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

เพราะทางราชการไม่สามารถตรวจสอบระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยน

และควบคุมการปริวรรตเงินตราได้

สรุปว่าระบบโพยก๊วนนั้นเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า ตลาดมืด (black Market)

เครือข่ายการส่งเงินของระบบโพยก๊วนที่ทำอยู่มี2วีธี คือ

1.สมาชิกของขบวนการจะหิ้วเงินสดจากนิวยอร์กมายังฮ่องกงโดยตรง

เมื่อถึงฮ่องกงจะนำไปฝากไว้กับบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง

ซึ่งเป็นเครือข่ายของระบบโพยก๊วน

มีการโอนเงินโดยผ่านระบบโพยก๊วนมายังร้านทองแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

ซึ่งจะส่งต่อเป็นเงินบาทให้กับผู้รับในกรุงเทพ

2.ในการขนเงินสดจากนิวยอร์กไปประเทศปารากวัยในอเมริกาใต้

เงินสดจะถูกส่งมอบให้กับบริษัทนาฬิกาแห่งหนึ่ง

จากนั้นจะมีการโอนเงินจากธนาคารไปให้บริษัทไฟแนนซ์แห่งเดียวกันในฮ่องกง

ซึ่งจะส่งเงินต่อให้ผู้รับในกรุงเทพฯผ่านทางระบบโพยก๊วน

หลังจากผูรับเงินในกรุงเทพฯได้รับเงินแล้ว จะนำไปทำธุรกิจผิดกฎหมาย

โดยทำเงินเข้าบัญชีธนาคารและโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากในเชียงใหม่ต่อไป

ผู้รับเงินในเชียงใหม่จะโอนเงินผ่านระบบโพยก๊วนไปยังประเทศพม่า

ข่ายงานโพยก๊วนพม่า ซึ่งดำเนินการโดยพ่อค้าพม่า ซึ่งตั้งกิจการอยู่ในพม่า 4 แห่ง

และเข้ามาตั้งกิจการในเชียงใหม่และแม่สายเป้นผู้รับเงินผิดกฎหมายดังกล่าวซองโพยก๊วน ประทับตราด้วยเครื่อง สโลแกนภาษาจีนโฆษณาข้าวไทย ในสมัยนั้น

 

ซองโพยก๊วน ซองจากไปรษณีย์กรุงเทพที่ 8

เมื่อวันที่ 14/9/1934เป็นตราประทับด้วยมือ ตราประจำวันแบบสวิส

 

คำศัพท์ภาษาจีนอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ

และคนไทยคุ้นเคยกันดีคือคำว่า กงสี ซึ่งหมายถึงกองกลาง

ขยายความได้ว่า หัวหน้าตระกูลจะเป็นผู้กำกับดูแลกิจการต่างๆและดูแลที่อยู่

อาหารการกิน ค่าใช้จ่ายต่างๆของสมาชิกในครอบครัว

หากทำมาหากินหรือได้กำไรก็จะนำมาใส่กงสีและเบิกจ่ายจากกงสี

ระบบกงสีมีบทบาทมากในธุกิจของชาวจีนสมัยก่อน

 


edit @ 16 Dec 2008 22:00:21 by Cosmetic Science@MFU

Comment

Comment:

Tweet

You may Hire Flex Developers from our company for a term of three months to a year.

#33 By link (103.7.57.18|31.184.238.73) on 2013-07-09 15:55

The buy dissertation services are currently looking for your brilliant knowledge close to this post for the essay thesis making.

#32 By thesis (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-24 06:36

Thanks for the article. I read the above post.

#31 By Chicgraphic on 2012-03-30 18:22

Some free time is complicated to get! But, trying to order essays online, you should definitely have free time.

#30 By someone write my essay (193.105.210.41) on 2011-11-29 12:22

You can submit your links by hands, however, it is confusing. You can optimize your traffic if contact the cheap seo services.

#29 By seo packages (193.105.210.41) on 2011-11-28 07:44

It is no matter what is a topic of your paper because experienced custom companies propose to <a href="http://essayslab.com/custom-research-paper-help.html">buy research writing</a> of extra high quality.

#28 By EMERSONKaryn (193.105.210.41) on 2011-11-21 21:59

อ๋อๆๆๆ โพยก๊วนมาเปงอย่างเง้เน่เอง ^___^

#27 By CsC' 015 (202.28.45.15) on 2008-12-29 01:28

ขอบคุงงับ
ได้ความรุ้เยอะมากลยนะนี่double wink

#26 By เด็กไทย (114.128.107.83) on 2008-12-28 22:56

อยากไปดู**ของจิง

#25 By ทรา ย (114.128.107.83) on 2008-12-28 22:55

ว้าว ๆๆ ๆ

อยากไปๆๆ ๆบ้าง งะ
เจ้าของ บล็อก พาไปหน่อยจิ

: ]

#24 By ทรา ย (114.128.107.83) on 2008-12-28 22:55

รูปสวยมากเลยคะ

ชอบๆๆๆๆ

ได้ความรู้เยอะเลย


big smile open-mounthed smile

#23 By acc (202.28.45.15) on 2008-12-28 22:49

รูป สวย ดี

น่า อ่า นน

#22 By นุ๊ กกี้ (118.172.65.156) on 2008-12-28 22:12

สวยจัง เหมือนไปเที่ยวเมืองจืนเลย

ขอบคุงๆ สวยๆ

#21 By ++ (118.172.95.64) on 2008-12-28 21:58

อยากไปเที่ยวจัง

เมื่อไหรจาว่างกะเค้าซักทีเนี่ย

#20 By takao (114.128.45.171) on 2008-12-28 21:47

มีสาระ D ^^


confused smile confused smile confused smile

#19 By KibA (118.172.100.87) on 2008-12-28 21:41

เยี่ยมมากเลย
ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้ความรู้ฟืเconfused smile

#17 By jang (118.172.25.184) on 2008-12-28 21:41

อืมม ของเค้าดีจริงๆsad smile double wink cry

#17 By !!*^*!! (61.19.65.77) on 2008-12-28 21:41

ดีคะดี

ได้ไปคงจะดี

#16 By บอลไทยอกหัก (222.123.18.184) on 2008-12-28 21:40

คนไทยต้องเอาเยี่ยงอย่าง

#15 By SaNDuMp (117.47.127.133) on 2008-12-28 21:36

เงินทอง ไม่เข้าใครออกใคร

#14 By หัวแห้ว (202.28.45.15) on 2008-12-20 22:35

ที่แท้ก็แบบนี้นี่เอง
รวยตายเลย

#13 By Mr.T (202.28.45.15) on 2008-12-18 22:46

ที่แท้ก็แบบนี้นี่เอง
รวยตายเลย

#12 By Mr.T (202.28.45.15) on 2008-12-18 22:45

ว้าว ธุรกิจคนจีน ขยันจิงๆ แย่ๆangry smile

#11 By shelby (202.28.45.15) on 2008-12-18 09:49

งี้เองถึงได้รวย

#10 By ตาหวาน (202.28.45.15) on 2008-12-17 15:27

โพยก๊วน??

#9 By TaT (202.29.98.8) on 2008-12-17 15:24

ดีจังเรยค่ะ

เปนเรื่องที่ีไม่เคยรู้มาก่อนเรยย

#8 By nana (202.28.45.15) on 2008-12-16 23:02

So Cool ^___^

ให้ความรู้ดีมาก ชอบเว็บนี้มากๆเลยค่ะ

จะเข้ามาดูบ่อยๆน่ะค่ะ

sad smile sad smile

#7 By BC*4 (202.28.45.15) on 2008-12-16 22:51

ได้ความรู้จากนอกตำราเยอะเลย สนใจเรื่องเกี่ยวกับชาวจีนอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ ชอบมากเลยนะ

#6 By (202.28.45.15) on 2008-12-16 22:19

เยี่ยมมากค่ะ

ให้ความรุ้ดีมากๆเลย

จะติดตามต่อไปนะค่ะ

#5 By Daisy-sun (202.28.27.3) on 2008-12-16 22:15

โอ๊ะ ไม่เคยรู้มาก่อน มีความรู้ๆๆ

ยาวเป็นทอดๆเลยแหะ น่าจะเหนื่อย(ใจ) ตังค์ไม่มาซะที 555

#4 By มาเม้นให้ล่ะ (202.28.45.15) on 2008-12-16 22:05

โพยก๊วน???

คนจีนเค้ารวยเพราะแบบนี้รึป่าวเนี่ย

#3 By Huimei (202.28.45.15) on 2008-12-16 22:02

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะconfused smile

#2 By dowrun happy on 2008-12-16 22:00

โอ้โห!!
เค้าต้องทำกันเป็นขบวนการopen-mounthed smile open-mounthed smile

#1 By pp (202.28.45.15) on 2008-12-16 21:52